4. slovenski vinogradniško-vinarski kongres z mednarodno udeležbo