6. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo, 5. december 2013

13
Nov

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Oddelek za kmetijsko svetovanje, v času od 4.-6.decembra 2013 organizira LOMBERGARJEVE DNEVE s tremi strokovnimi posveti, med katerimi vinogradniški bo potekal v četrtek, 5. decembra.

Na 6. Vinogradniškem posvetu z mednarodno udeležbo bodo predstavniki domačih strokovnih inštitucij predstavili uporabo bakra v proizvodnji grozdja in vina, vpliv vinogradniških in vinarskih dejavnikov na aromo vina sorte sauvignon ter novo tehnološko rešitev v vinogradništvu, ki predstavlja dvojno, namensko zorenje grozdja na trti, v cilju dviga notranje kakovosti grozdja in vplivi na hitrejše dozorevanje vina in  pospešenega razvijanja terciarnih arom. Drugi del strokovnih predavanj bo namenjen trženju vina, kot šibki točki slovenskega vinogradništva. Tako bodo predstavljeni primeri najuspešnejših praks vinskih destinacij v Evropi, s strani avstrijskega predstavnika pa bo predstavljen uspešen primer povezovanja vinogradnikov in nastop na trgu.

Dodatne informacije o dogodku lahko spremljate tukaj.