Kdo smo

SDVVS logo
Strokovno društvo deluje od leta 1983 in uradni naslov društva je Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije s sedežem v Ljubljani, na naslovu Hacquetova 17. V društvo so včlanjeni številni strokovni in znanstveni delavci s področja vinogradništva in vinarstva, zaposleni na izobraževalnih, raziskovalnih ustanovah, na kmetijskih zavodih in v številnih vinogradniških in vinarskih podjetjih, zadrugah in kleteh kot tudi neposredni pridelovalci grozdja in vina. Trenutno je na članskem seznamu vpisanih 120 članov, vendar je dejansko aktivnih – takih, ki redno plačujejo članarino in se udeležujejo srečanj in strokovnih posvetov, približno 100.

Organi društva so skupščina društva, izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija. Vodstvo in organi SDVVS:
Predsednik: Radojko Pelengić
Tajnica: Tadeja Vodovnik Plevnik
Blagajnik: dr. Denis Rusjan
Vodja  vinogradniške sekcije: dr. Stanko Vršič
Vodja vinarske sekcije: Ivanka Badovinac
Izvršni odbor: dr. Matjaž Hladnik, Jernej Martinčič, Mojca Mavrič Štrukelj, Roman Štabuc
Nadzorni odbor: dr. Tjaša Jug, dr. Jan Reščič, Božidar Zajc
Disciplinska komisija: dr. Zora Korošec-Koruza, Milena Rožman, mag. Tanja Vaupotič

Mandatna doba članov izvršnega odbora je štiri leta in je sestavljena iz predsednika, tajnika in blagajnika društva, ter vodje sekcije za vinogradništvo in vodje sekcije za vinarstvo.

Prioriteta delovanja društva je organizacija strokovnih posvetov in izobraževanj in prenos znanja do neposrednih uporabnikov ter do različnih upravno-administrativnih institucij. Na ta način izobražujemo strokovnjake, ki tako lažje in boljše prenašajo znanje do neposrednih pridelovalcev – vinogradnikov in vinarjev in zaposlene v neposredni pridelavi grozdja in vina. Pripravljamo tudi dodatna strokovna srečanja, na katerih se predstavljajo mladi raziskovalci s svojimi zaključnimi doktorskimi in magistrskimi nalogami. Zadnja leta smo ob teh srečanjih organizirali tudi manjše pokušine vin, ki so jih pripravili vinarji iz vseh treh vinorodnih dežel. Spoznali smo vina kleti Vinakoper, Radgonske Gorice in Vinske kleti Metlika.

Del izobraževanje je tudi udeležba na strokovnih ekskurzijah, do danes smo že obiskali številne vinorodne države oziroma dežele, kot denimo Švica, Italija (Sicilija, Južna Tirolska in Veneto), Avstrija (Dunaj in Klosterneuburg), Madžarska (Budimpešta, Eger, Balaton) in Srbijo (Fruškogorska vinska cesta, Sremski Karlovci).

Že vrsto let je bila želja društva, da organiziramo strokovna predavanja z vabljenimi tujimi predavatelji in v letu 2004 smo soorganizirali delavnico Ampelotehnika v vinogradu, ki jo je vodil avstralski strokovnjak dr. Smart.

Društvo je pripravilo tudi dva interna pravilnika: Pravilnik o nazivu, nalogah, dolžnostih in pravicah slovenskega enologa in Pravilnik o strokovnih ocenjevanjih vina v Sloveniji. Na podlagi teh pravilnikov društvo podeljuje pokroviteljstvo različnim strokovnim ocenjevanjem vina v Sloveniji.

Društvo je aktivni član Mednarodnega združenja enologov (Union Internationale des Oenologues), naš član Iztok Klenar pa je tudi naš delegat v omenjenem združenju, ki aktivno sodeluje na skupščini le-tega in je postal tudi član strokovne komisije Mednarodnega združenja enologov.

Društvo je aktivni član organizacijskega odbora Slovenskih vinogradniško-vinarskih kongresov z mednarodno udeležbo, ki so organizirani vsake 4 leta. Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije je leta 2012 prvič podeliulo plakete Matije Vertovca zaslužnim članom društva, tako sta postala prva dobitnika dr. Zora Korošec-Koruza za področje vinogradništva in dr. Mitja Kocjančič za področje vinarstva. V Društvu si prizadevamo, da plaketa Matije Vertovca postane najpomembnejše odlikovanje za življensko delo na področju vinogradništva in vinarstva.

Društvo aktivno sodeluje tudi kot pokrovitelj ali sponzor številnih strokovnih in znanstvenih dogodkov v Sloveniji, kot so Vinarski dan, Vinska Vigred in teden ocenjevanja cvička.

Poslanstva:
soorganizacija izobraževalnih dni;
– soorganizacija strokovnih delavnic;
– sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje pri pripravi zakonskih aktov, oblikovanju Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 (http://www.mkgp.gov.si/);
organiziranje posvetovanj in strokovnih ekskurzij v sodelovanju s sorodnimi organizacijami doma in v tujini;
– članstvo in aktivno delovanje v Mednarodnem združenju enologov (Union Internationale des Oenologues – UIO);
 – sodelovanje pri oblikovanju Resolucij krovne svetovne organizacije za trto in vino – Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (O.I.V.) (http://www.oiv.int/);
 – sodelovanje v dejavnostih in iniciativah, ki so v interesu napredka vinogradništva in vinarstva (Slovenski vinogradniški in vinarski kolegij);
– sponzorstvo, donatorstvo in pokroviteljstvo strokovnih prireditev, publikacij in ocenjevanj vin (Posvet ob 100. obletnici Trsničarske zadruge Juršinci (Juršinci, 2005); Pomen založnih snovi za regenerativno sposobnost cepljenk vinske trte (S. Vršič, 2005); Kongres Mednarodnega združenja enologov (Portorož, 2006); Pokroviteljstvo nad ocenjevanjem Belokranjskih vin v okviru prireditve Vinska Vigred 2007 (Metlika, 2007); Pokroviteljstvo nad ocenjevanjem vin v okviru prireditve 35. teden cvička 2007 (Novo mesto, 2007); 3. Slovenski vinogradniško vinarski kongres (Maribor, 2007); 4. Slovenski vinogradniško vinarski kongres (Nova Gorica, 2012))
– sodelovanje članov društva v degustacijskih komisijah na državnem in mednarodnem nivoju (53. Mednarodno ocenjevanje vinskih vzorcev (Ljubljana, 2007)).

 

Radojko Pelengić
Predsednik SDVVS