Posvet o tolerantnih sortah vinske trte 2016

22
Feb

Spoštovani,

v imenu SDVVS in BF, UL, Vas vabim na posvet o tolerantnih sortah vinske trte, ki se organizira v četrtek, 17. 3. 2016 v prostorih BF, Oddelka za agronomijo na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani. Na posvetu se boste seznanili s trenutno zakonodajo o tolerantnih sortah vinske trte v Sloveniji in v EU ter z možnostmi introdukcije tovrstnih sort v Sloveniji, z izkušnjami gojenja tolerantnih sort in pridelavo grozdja in vina, z novimi sortami, ki so jih pridobili v Italiji in na Češkem, s senzoriko vin s poudarkom na fox tonu. Ob koncu dogodka sledi še paralelna pokušina vin tolerantnih sort, ki so bila pridelana na različnih inštitucijah. Vse dodatne informacije o dogodku so navedene v priloženem vabilu.

Prisrčno vabljeni.

Denis Rusjan, SDVVS